Adaptacja projektu domu – co powinieneś o tym wiedzieć?

4-budowa-domu

Kupując projekt naszego przyszłego domu nie możemy zapominać o tym, że czeka go jeszcze proces adaptacji. Dzięki temu będzie on dostosowany do naszej działki i panujących na niej warunków atmosferycznych. Co jeszcze musisz o tym wiedzieć?

Adaptacja projektu domu – do czego się odnosi?

Każdy projekt wymaga dostosowania do zapisów wskazanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub w decyzji o Warunkach Zabudowy. Budując dom musimy bowiem uwzględnić minimalne odległości od granicy działki czy maksymalną powierzchnię jej zabudowy. To także doskonały moment na to, by rozplanować otwory okienne oraz drzwiowe. Dlatego adaptacja projektu domu uwzględnia bardzo ważny proces, jakim jest wykonanie projektu zagospodarowania działki. To dzięki niemu właśnie jesteśmy w stanie wykorzystać maksymalnie naszą działkę. W projekcie tym znajdziemy bowiem informacje dotyczące usytuowania budynku, granic działki, czy przebiegu szlaków komunikacyjnych. Dzięki temu będziemy mieli wszystko jak na dłoni. Taki projekt zwizualizuje nam bowiem to, co pojawi się na działce w ciągu najbliższych lat.

Adaptacja projektu domu – jakie zmiany można wprowadzić?

Na tym etapie możemy także wprowadzać zmiany w projekcie, które pozwolą dostosować dom do naszych potrzeb. Najczęściej dotyczą one kwestii technologii budowy domu, stropu czy kąta nachylenia dachu. To ostatnie jest niezwykle istotne chociażby w kontekście instalacji fotowoltaiki. Poza tym adaptacja projektu domu pozwala nam zmienić przeznaczenie dostępnych pomieszczeń czy na nowo wskazać lokalizację okien oraz drzwi. Możliwości mamy naprawdę wiele. Więcej na temat tego procesu przeczytasz tutaj https://pracownia-projekty.dom.pl/wiadomosci-169997-adaptacja-projektu-domu.html. Wszelkie zmiany w projekcie nanosi oczywiście projektant na wszystkich egzemplarzach projektu. Po ich zatwierdzeniu dalej mamy możliwość wprowadzenia zmian, jednak za każdym razem będą one wymagały dodatkowej zgody. Dlatego pamiętamy, by dobrze wykorzystać czas przeznaczony na adaptację projektu. Wówczas na pewno będziemy zadowoleni z funkcjonalności naszego nowego domu oraz działki.

Leave a Reply